ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ที่จังหวัดชุมพร

ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านในหุบ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปประชุมและติดตามสถานการณ์วาตภัยในจังหวัดชุมพร พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย รวม 236 ถุง โอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวแก่ราษฎร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารกลางวันแก่ผู้ที่ไปรับถุงพระราชทานด้วย โดยองคมนตรีได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ประสบวาตภัย ในตำบลเขาค่าย 2 ราย ซึ่งทุกคนต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

จังหวัดชุมพร ได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น ทำให้เกิดฝนตก ลมกระโชกแรงในพื้นที่ต่าง ๆ ราษฎรได้ผลกระทบ 6 อำเภอ 29 ตำบล 101 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 600 ไร่ ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งสำรวจความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือเป็นการด่วน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด