News

พยากรณ์อากาศวันนี้ 14 สิงหาคม 2562

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 14 สิงหาคม 2562

ภาคเหนือมีฝนได้ 60 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ให้ระวังอาจมีน้ำป่าไหลหลาก..