สนามข่าว 7 สี

จะเกิดอะไรขึ้น!! เมื่อ อนุวัตจัดให้ เจอวงมหาหิงค์ กับเพลงปี้ (จน) ป่น : สนามข่าวบันเทิง

จะเกิดอะไรขึ้น!! เมื่อ อนุวัตจัดให้ เจอวงมหาหิงค์ กับเพลงปี้ (จน) ป่น