7 สีช่วยชาวบ้าน

ฝายกั้นน้ำห้วยจำปาสร้างเสร็จเดือนเดียว กลับพังทรุด วอนผู้เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบ-แก้ไข

ฝายกั้นน้ำห้วยจำปา ที่ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ภายหลังก่อสร้างเสร็จเพียงเดือนเดียว กลับพังทรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ชาวบ้านวอนให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและแก้ไข

ซึ่งฝายแห่งนี้ ก่อสร้างกั้นลำห้วยจำปา ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาที่รับมวลน้ำมาจากเขาภูพานน้อย ก่อนไหลลงสู่ห้วยจำปา เชื่อมต่อไปยังลำน้ำก่ำ และระบายลงสู่แม่น้ำโขง อยู่ในเขตพื้นที่บ้านจำปา หมู่ 9 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ได้รับงบประมาณการก่อสร้างจากกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นจำนวนเงินกว่า 2 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยตัวฝายความยาว 8 เมตร ยังใช้เป็นสะพานข้ามลำห้วยดังกล่าวอีกด้วย เมื่อเปิดใช้งานได้ประมาณ 1 เดือน ฐานตอม่อได้ถูกน้ำกัดเซาะจนพังทรุดตัวลงมา ทำให้โครงสร้างเกิดความเสียหาย ทำให้ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ตามวัตถุประสงค์ ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ไม่มีน้ำใช้ในการเกษตร ข้าวนาปีไม่มีน้ำหล่อเลี้ยง

นายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอนาแก พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และตัวแทนชาวบ้าน ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบปัญหา หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่

ล่าสุด นายอำเภอนาแก ได้ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบให้แก้ไขอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งให้ตรวจสอบการก่อสร้างว่าได้มาตรฐาน มีความมั่นคงแข็งแรงหรือไม่ ซึ่งหลายฝ่ายเกรงว่าฝายจะทรุดตัวอีกจนพังถล่มลงมา นอกจากนี้ นายอำเภอนาแกยังตั้งข้อสังเกตว่า ป้ายโครงการไม่ได้ระบุรายละเอียดงบประมาณ รวมถึงระยะเวลาก่อสร้างและวันส่งมอบงานอีกด้วย