7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวเมืองพิจิตรหวั่นสะพานแขวนข้ามแม่น้ำน่านพัง หลังใช้งานมานานกว่า 10 ปี

ชาวเมืองพิจิตร วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของสะพานแขวนข้ามแม่น้ำน่าน ที่มีอายุการใช้งานมานานกว่า 10 ปี

สะพานแขวนคอนกรีตข้ามแม่น้ำน่าน ซึ่งเชื่อมระหว่างตลาดเทศบาลเมืองพิจิตร กับสถานีรถไฟพิจิตร มีชาวบ้านใช้สัญจรไปมาตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ตอนเช้าและเย็น จะมีผู้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก ทั้งคนเดินเท้า ทั้งผู้ขับขี่รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ เมื่อต่างคนต่างมาอยู่บนสะพานแขวนพร้อม ๆ กัน จะรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนและเห็นว่าลวดสลิงที่ยึดตัวสะพานมีการแกว่งไปมา ซึ่งชาวบ้านที่ใช้สะพานแห่งนี้เป็นประจำ เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยต่อผู้ที่สัญจรไปมา

ชาวบ้านจึงอยากให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบคานคอนกรีต ตัวสะพาน เสารับน้ำหนัก และลวดสลิง ว่ามีความมั่นคงแข็งแรงดีหรือไม่ ซึ่งชาวบ้านเกรงจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย ที่สะพานแขวนข้ามแม่น้ำน่าน ในจังหวัดพิจิตร ที่จุดอื่นเคยพังถล่มลงมาเมื่อหลายปีก่อน เนื่องจากสะพานแห่งนี้ก่อสร้างมานานกว่า 10 ปีแล้ว