News

คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดไฟเขียวปลดล็อกกัญชง

ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ มี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ได้มีมติคลายล็อก "พืชกัญชง" ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 สามารถนำสารสำคัญที่มี CBD และ THC ไม่เกิน 0.2 เปอร์เซ็นต์ มาใช้ในด้านผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องสำอางได้ ซึ่งหลังจากนี้จะมีการประกาศรองรับอย่างเป็นทางการโดยที่เน้นย้ำว่าจะต้องเป็นกัญชงที่ผลิตในไทยเท่านั้น

ด้าน นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. กล่าวว่า "กัญชง" ถือเป็นพืชที่มี CBD สูง แต่ต้องจำกัดการใช้สาร THC เพราะมีฤทธิ์มึนเมา

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังมีการปลดล็อกสูตร ตำรับน้ำมันกัญชาของอาจารย์เดชา และตำรับยาจอดกระดูก จังหวัดกาฬสินธุ์ ในรูปแบบน้ำมันทาอีกด้วยโดยของอาจารย์เดชาถือว่าปลดล็อกทั้งหมดแล้ว

นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาอนุญาตให้ทำการสกัดและวิจัยสารสกัดกัญชาเพิ่มเติมอีก 3 แห่งคือ โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน ในการปลูกและสกัดน้ำมันกัญชา,โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ขออนุญาตทำการปลูกกัญชาเพิ่ม และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการทำการสกัดน้ำมันกัญชาและปลูกต้นกัญชา