News

100 ข่าว เล่าเรื่อง ทึ่ง พระนอนแสนเหรียญ

วัดบางน้อย จ.สมุทรสงคราม ปิ๊งไอเดีย นำเหรียญรุ่นเก่า รุ่นใหม่มาติดองค์พระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัด ยาว 19 เมตร สูง 3 เมตร เป้าหมายให้พุทธศาสนกชน เยาวชน ได้ศึกษาเหรียญโบราณ ติดตามใน 100 ข่าว เล่าเรื่อง