News

ยังคงทำฝนหลวงเพื่อเติมน้ำให้กับเขื่อนและช่วยเหลือเกษตรกร

แม้ฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ จะทำให้มีน้ำหลากเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือ แต่ว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ทางภาคเหนือยังมีปริมาณน้อย ที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก มีน้ำใหม่ไหลเข้าอ่างช่วง 3 วันนี้ รวม 77 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้สามารถระบายน้ำได้ ขณะนี้อยู่ที่ 672 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเขื่อนยังคงระบายน้ำ 10 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และจะเริ่มปรับลดลง จนเหลือวันละ 3 ล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วงต้นเดือนหน้า

เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวานนี้จนถึงเช้าวันนี้มีน้ำใหม่ไหลเข้า 33.48 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ยังคงระบายน้ำสู่ท้ายเขื่อนวันละ 8 ล้านลูกบาศก์เมตร ไปถึงวันที่ 18 สิงหาคมนี้ และจะปรับลดการระบายน้ำเหลือ 3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน

ส่วนที่เขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง มีน้ำไหลเข้าเพียงวันละ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร และระบายน้ำให้กับพื้นที่ทางการเกษตรท้ายเขื่อนเพียงวันละ 970,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเท่านั้น

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางภาคเหนือขึ้นบินทำฝนหลวง เพื่อเติมน้ำให้กับเขื่อนทุกวัน แต่จะหลีกเลี่ยงบริเวณมีฝนตกหนักและน้ำหลาก หลังจากฝนหยุด และไม่มีน้ำหลาก จึงจะเริ่มทำฝนหลวงต่อไป

สำหรับในพื้นที่ภาคเหนือ จะยังคงมีฝนตกลงมาร้อยละ 60 โดยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อเช้ามีฝนตกลงมา ทำให้เกิดหมอกปกคลุมตามเส้นทาง และตามยอดดอย เช่นเดียวกับยอดดอยอินทนนท์ มีหมอกลงปกคลุมทั่วบริเวณติดต่อกันเป็นวันที่ 2