News

ฝ่ายค้านยื่นขอเปิดอภิปรายนายกฯปมถวายสัตย์ไม่ครบถ้วน

ฝ่ายค้านเดินหน้ายื่นญัตติมาตรา 152  ขอเปิดอภิปราย พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กรณีถวายสัตย์ไม่ครบถ้วน ภายในสัปดาห์นี้ หวังประธานบรรจุเข้าที่ประชุมพิจารณาภายในสัปดาห์หน้า

นายปิยบุตร แสงกนกกุล สส.และเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า รู้สึกเสียดายที่นายกรัฐมนตรีไม่ได้มาตอบกระทู้สด  เรื่องกรณีการถวายสัตย์ไม่ครบถ้วน  นายกฯควรจะหาทางออกในเรื่องนี้ดีกว่าปล่อยนิ่งเฉย หรือรอให้องค์กรอิสระวินิจฉัยและส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ โดยหากปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อ ก็จะส่งผลกระทบต่อการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 ที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้

ทั้งนี้หากนายกฯไม่สะดวกจริงๆ ก็ควรจะให้รองนายกรัฐมนตรีมาตอบกระทู้สดแทน เพื่อจะได้หาทางออกร่วมกันในทุกฝ่าย  เพราะเจตนาของฝ่ายค้าน คือต้องการร่วมกันแก้ปัญหา ไม่ใช่ต้องการล้มล้างรัฐบาล ส่วนกระทู้สดวันนี้ อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนจากเรื่องถวายสัตย์ เป็นกรณีที่ผู้บัญชาการทหารบกให้สัมภาษณ์สื่อต่างชาติ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องการเมือง

นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า เมื่อนายกรัฐมนตรียืนยันที่จะไม่มาตอบกระทู้ฝ่ายค้าน ก็จะเดินหน้าเสนอญัตติตามมาตรา 152  เพื่อขอเปิดอภิปรายโดยไม่ลงมติ  โดยจะหารือเพื่อให้ได้ข้อยุติและยื่นต่อประธานสภาฯภายในวันศุกร์นี้ พร้อมแจ้งเหตุความจำเป็นต่อประธานสภาฯ เพื่อขอความกรุณาให้เร่งบรรจุญัตติดังกล่าว เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์หน้าทันที เนื่องจากเรื่องนี้มีความสำคัญและกระทบกับการบริหารงานของรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่นายกรัฐมนตรี ไม่ให้ความร่วมมือในการตอบกระทู้สดในสภาผู้แทนราษฎร   ทางพรรคเสรีรวมไทยก็เตรียมหารือกับประธานสภาฯในวันนี้ เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมให้สภามีมาตรการใดๆเพื่อให้นายกรัฐมนตรีตอบกระทู้สดในสภา