News

คนร้ายขโมยแบตเตอรี่เสาไฟฟ้าริมถนน จ.พระนครศรีอยุธยา

คนร้ายปีนขึ้นเสาไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ สูง 12 เมตร ริมถนนทางเข้าชุมชน หมู่ 3 ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งัดตู้เหล็ก ขโมยแบตเตอรี่ไป 3 ใบ เจ้าหน้าที่ขึ้นรถกระเช้าไปเชื่อมปิดตู้เหล็กบนเสาไฟฟ้าที่ยังไม่ถูกขโมยแบตเตอรี่ หลายวันที่ผ่านมา คนร้ายขโมยแบตเตอรี่บนเสาไฟฟ้าในตำบลโรงช้างไปแล้ว 12 ใบ และริมถนนสาย 7 วัดตานิมมหาราช ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน ถูกขโมยแบตเตอรี่บนเสาไฟฟ้าไปกว่า 50 ใบ ราคาใบละประมาณ 10,000 บาท แต่ค่าซ่อมแซมหลักแสนบาท