News

คอลัมน์หมายเลข 7 : ข้อสรุปแก้ปัญหาอาคารกรมประชาสัมพันธ์

หลังจาก "คอลัมน์หมายเลข 7" และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบอาคารฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรม ตามที่ได้รับร้องเรียนสัปดาห์ที่แล้ว ว่ากรมประชาสัมพันธ์ใช้งานอาคารหลังนี้ ตั้งแต่ปี 2504 มีสภาพทรุดโทรมจึงทำสัญญาจ้างเอกชนวันที่ 18 เมษายน 2561 ให้ปรับปรุงอาคารเดิมชั้นเดียวและก่อสร้างเพิ่มอาคาร 2 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์และปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่าจ้างกว่า 24,600,000 บาท เอกชนส่งมอบงานและตรวจรับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ล่าช้าจากที่กำหนดไว้วันที่ 14 ธันวาคมปีที่แล้ว จึงเสียค่าปรับกว่า 300,000 บาท

หลังจากรับมอบอาคารแล้ว ฝนตกหนักพื้นดาดฟ้าอาคารชั้นเดียวจึงรั่วซึมไหลลงไปบนฝ้า จนพังเสียหายบางส่วน กรมประชาสัมพันธ์แจ้งให้เอกชนซ่อมแซมแล้ว ใช้วิธีทำหลังคาคลุมชั้นดาดฟ้าเพิ่มจากแบบก่อสร้างตามสัญญา ซึ่งอดีตผู้ว่า สตง. ตั้งข้อสังเกตว่า การแก้ปัญหาแบบนี้ควรให้ผู้ออกแบบก่อสร้างอาคารตรวจสอบ ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ตอบรับข้อสังเกตนี้

ล่าสุด เมื่อวานนี้ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ได้หารือร่วมกับเอกชนคู่สัญญา และเห็นชอบร่วมกันว่าการรั่วซึมของชั้นดาดฟ้า การแก้ไขต้องปฏิบัติตามแบบในสัญญาจ้าง โดยจะรื้อหลังคาที่ทำคลุมไว้ออก

ด้านเอกชนคู่สัญญา ยืนยัน ก่อสร้างตามแบบชั้นดาดฟ้ามีความหนา 10 เซนติเมตร พยายามซ่อมแซมการรั่วซึมแต่ไม่เป็นผลจึงต้องทำหลังคาคลุม


FB : รายการคอลัมน์หมายเลข 7