News

แถลงข่าว Share for Child เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อฝันน้อง

เหล่าคนบันเทิงไปร่วมแถลงข่าวกับโครงการดีๆ “Share for Child เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อฝันน้อง ครั้งที่ 1” จัดตั้งโดยมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อสนับสนุนสงเคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่องและมีความต้องการพิเศษ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา และบริการพื้นฐานทางการแพทย์และสังคมอย่างถูกต้อง ซึ่งปีนี้ก็ดำเนินการมาครบ 14 ปีแล้ว

งานนี้มีนักแสดงมาร่วมพูดคุย พร้อมเชิญชวนให้มาร่วมงานในครั้งนี้ ที่จะจัดกันในวันเสาร์ที่ 17 ส.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม