News

เปิดผลทดสอบสารกันบูดในแกงไตปลาแห้ง

ของฝากชื่อดังในภาคใต้ แกงไตปลาแห้ง ที่ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ไปเก็บตัวอย่างมา จากตลาดสด และร้านขายของฝากในภาคใต้ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารกันบูด 2 ตัว คือ กรดซอร์บิก และกรดเบนโซอิก

ปรากฏว่า จาก 15 ตัวอย่าง มี 4 ตัวอย่าง หรือ 4 ยี่ห้อ ที่ตรวจพบ สารกันบูดเกินมาตรฐาน มีอยู่ 2 ยี่ห้อ ที่เกินมาตรฐานไป 2 เท่าเช่น กรดซอร์บิก มาตรฐานในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้ใส่ได้ไม่เกิน 500 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม แต่ตรวจพบ 2 ยี่ห้อ ใส่ไปถึง 1,100 มิลลิกรัม ต่อ กิโลกรัม ขณะที่อีก 6 ตัวอย่าง ตรวจพบสารกันบูด แต่ไม่เกินมาตรฐาน
            
อย่างไรก็ตาม มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ระบุ 10 ยี่ห้อ ที่ตรวจพบนั้นจะเกิน หรือไม่เกินก็ตาม กลับไม่มียี่ห้อไหนระบุบนฉลากว่าใช้วัตถุกันเสีย ดังนั้นผู้ผลิตควรปรับปรุงฉลากให้ถูกต้องด้วย และถ้ายี่ห้อไหน ไม่ใส่สารกันบูดเลย ก็แจงในฉลากไปเลยว่า "ปราศจากสารกันบูด" แต่ผู้ผลิตเองต้องระวัง และตรวจสอบวัตถุดิบส่วนผสมด้วยว่าแอบใส่สารกันบูดหรือเปล่า

ด้าน เภสัชกรหญิงชโลม เกตุจินดา ผู้แทนเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ ระบุว่า ผู้บริโภคที่ชื่นชอบของฝาก น้ำพริกหรือแกงไตปลาแห้ง ก่อนซื้ออยากให้พลิกดูวันผลิตด้วย อย่าดูแต่วันหมดอายุอย่างเดียว เพราะของฝากอาหารที่ทำไว้นานเกินไป อาจมีกลิ่นหรือรสชาติเปลี่ยน ถ้าผู้ประกอบการ ระบุ ทั้งวันผลิต และวันหมดอายุ ก็จะสร้างความมั่นใจว่าของฝากที่ซื้อมามีความสดใหม่