ข่าวภาคค่ำ

ประวิตร เรียกประชุมแก้ปัญหาภัยแล้งนัดแรก เร่งช่วยเหลือประชาชน

รองนายกรัฐมนตรี เรียกทุกหน่วยงานแก้ปัญหาภัยแล้งนัดแรก กำชับเร่งช่วยเหลือประชาชน

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เรียกประชุมแก้ปัญหาภัยแล้งนัดแรก โดยได้สั่งให้ช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วน พร้อมทั้งให้เร่งพิจารณางบบูรณาการน้ำ วงเงินงบประมาณ 1.8 แสนล้านบาท นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการตาม 5 มาตรการหลัก คือเร่งทำฝนหลวง ซึ่งขณะนี้มีพื้นที่ที่ฝนตก 58 จังหวัดแล้ว, สำรวจพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ให้กรมชลประทานสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ เพื่อให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้สูบน้ำและแจกจ่ายน้ำให้ประชาชน รวมทั้งปรับแผนการระบายน้ำทั่วประเทศให้เหมาะสม, ลดการระบายน้ำจาก 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา และจัดทำแผนใช้น้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองเพื่อผลิตน้ำประปา

ทั้งนี้ แผนการระบายน้ำ 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา จะเป็นแบบขั้นบันได เพื่อสำรองน้ำไว้ให้ได้ 348 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้มีปริมาณน้ำใช้การได้ 1,303 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายวันละ 24 ล้านลูกบาศก์เมตร หากไม่มีน้ำมาเติมจะระบายได้อีก 54 วัน ส่วนแผนใช้น้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง จะสำรองไว้ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร

ด้าน เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. กล่าวถึงสถานการณ์น้ำในภาพรวมว่า ฝนที่ตกจนถึงวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา มีปริมาณต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกือบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ส่วนภัยแล้งที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งกระทบกับโรงพยาบาลในจังหวัด ได้สั่งการให้แก้ปัญหาเร่งด่วน โดยขุดเจาะน้ำบาดาล และจัดส่งน้ำจากส่วนราชการต่าง ๆ บรรเทาความเดือดร้อน

ขณะที่ นายกรัฐมนตรี ยืนยันจะลงพื้นที่ที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในวันที่ 19 สิงหาคมนี้ หลังจากได้มอบหมายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปก่อนหน้านี้