News

วิปรัฐบาล แจกวิทยุ 10 เครื่อง แก้ปัญหาไม่ได้ยินเสียงเรียกลงมติ

14 ส.ค. 62  ที่รัฐสภา นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) เปิดถึงปัญหาในการลงมติของส.ส.ในที่ประชุมสภาฯ ว่า เนื่องจากขณะนี้ในพื้นที่รอบห้องประชุม มีระบบการกระจายเสียงที่แย่มาก ทั้งในห้องอาหาร ห้องกาแฟ หรือห้องน้ำ ก็ไม่สามารถได้ยินการประชุมสภาฯ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลับเข้าไปลงคะแนนในห้องประชุมไม่ทัน ทำให้เกิดเป็นปัญหาในการโหวตร่างข้อบังคับสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ซึ่ง ก่อนหน้าได้แจ้งกับประธานสภาผู้แทนราษฎรรับทราบแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหา และคิดว่าถ้ารอไปอีกจะไม่ทันต่อการโหวต จึงจัดซื้อ วิทยุทรานซิสเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 500 บาท ด้วยเงินส่วนตัว เพื่อเปิดวิทยุรัฐสภา และนำมาติดตั้งในจุดที่เสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปไม่ถึง เป็นการแก้ปัญหาในเบื้องต้น