News

นายกฯ สั่ง รมต.ลงพื้นที่ แก้ปัญหาปากท้องประชาชน

14 สิงหาคม 2562 ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาและติดตามงานของรัฐมนตรีหลายท่านในช่วงที่ผ่านมา เช่น ปัญหาภัยแล้ง ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ฯลฯ ว่า ทั้งหมดถือเป็นการลงพื้นที่ในนามของรัฐบาล ตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ห่วงใยความทุกข์ร้อนของประชาชน จึงต้องการให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่องไปติดตามปัญหา วิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไข ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่และพี่น้องประชาชนด้วยตนเอง และสะท้อนกลับมายังรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วน ระยะสั้น และระยะยาว

ทั้งนี้ นายกฯ กำชับว่า ข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ทุกครั้ง เช่น แนวทางการแก้ไขปัญหาและกรอบงบประมาณที่จะใช้ จะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อร่วมกันให้ข้อเสนอแนะอย่างรอบด้าน และกำหนดเป็นวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและงบประมาณที่มีอยู่ด้วย

สำหรับสัปดาห์หน้า นายกฯ มีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่ จ.สุรินทร์ และ จ.บุรีรัมย์ ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 โดยหากมีสิ่งใดที่ยังเป็นอุปสรรคจะได้เร่งสั่งการให้แก้ไข พร้อมทั้งช่วยเหลือประชาชนโดยด่วน รวมถึงวางแผนบริหารจัดการน้ำในระยะต่อไปด้วย