News

"บิ๊กแดง"กำชับ ทบ.ดูแลภัยแล้งและแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนจนกว่าจะคลี่คลาย

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบกสั่งการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในทุกด้าน โดยเฉพาะการเร่งกักเก็บน้ำและการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง จนกว่าภาวะภัยแล้งจะคลี่คลาย

พันเอกหญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เผยว่า พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก มอบให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก โดยหน่วยทหารในทุกพื้นที่แจ้งเตือนและอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยง เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ขณะเดียวกันหากเกิดฝนตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่ประสบภัยแล้ง จะร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป ส่วนปัญหาไฟป่าพรุควนเคร็ง จ.นครศรีธรรมราช ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ กำชับให้กองทัพภาคที่ 4 บูรณาการเข้าช่วยดับไฟ จนกว่าสถานการณ์จะยุติ เพื่อมิให้เกิดอันตรายต่อชุมชนและพื้นที่ทางการเกษตร

นอกจากนี้ กองทัพบกได้นำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้บ้านเรือนประชาชน และพื้นที่สาธารณะอย่างต่อเนื่องโดยตลอด 7 เดือนที่ผ่านมาได้แจกจ่ายน้ำให้ประชาชนแล้วเกือบ 10ล้านลิตร ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ชุมชน, การส่งทหารช่างเข้าขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ รวมถึงการขุดเจาะบ่อบาดาลตามนโยบายของรัฐบาล  การสนับสนุนกำลังพลในปฏิบัติการฝนหลวง เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามในช่วงฝนทิ้งช่วง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 62 ถึงปัจจุบัน  กองทัพบกได้เพิ่มวิธีการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยร่วมกับทุกภาคส่วน นำน้ำดิบจากแหล่งน้ำต่างๆเข้าสู่ระบบการผลิตน้ำประปาของชุมชน รวมถึงการผันน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยแล้งโดยตรง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดหมุนเวียนไว้ใช้อย่างต่อเนื่อง ขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นการสร้างเส้นทางและผันน้ำจากบ่อเหมืองหิน บริเวณเขาพนมสวาย ต.นาบัว  ไปที่อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง เพื่อใช้เป็นน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาในเขตอำเภอเมือง และ ที่ จ.บุรีรัมย์ โดย มณฑลทหารบกที่ 26 ได้ปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน

ทั้งนี้ การระดมศักยภาพของกองทัพบก เพื่อแก้วิกฤติภัยแล้งแบบรวมการตลอดจนคาราวานรถบรรทุกน้ำของหน่วยทหารที่ออกแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนจะยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องจนกว่าภัยแล้งจะคลี่คลาย