ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เปิดห้องปฏิบัติการทางการบิน CMRU Airline ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ที่อาคาร 90 ปี ราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน CMRU Airline เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน การฝึกอบรมด้านการให้บริการของสายการบิน ตลอดจนการให้บริการบนเครื่องบินของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการบินเครื่องบินจำลอง เครื่องบิน Airbus รุ่น A350XWD พร้อมอุปกรณ์ปฏิบัติการภายในเครื่องบินที่มีความทันสมัย สามารถบูรณาการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับการบริการบนเครื่องบิน และสถานการณ์ต่าง ๆ เสมือนจริง รวมทั้งส่วนการเรียนรู้ในอาคารผู้โดยสาร จำลองฟังก์ชัน และบรรยากาศของสนามบิน ซึ่งนับเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการบินแบบครบวงจรแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่   

โอกาสนี้ องคมนตรีได้แสดงปาฐกถา เรื่อง "การศึกษาด้านการบินกับการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาคของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่" โดยมี หัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมฟังกว่า 300 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด