ผู้แทนพระองค์ไปชม "การแสดงดนตรีคลาสสิก น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2562"

วันที่ 14 ส.ค. 2562 เวลา 20:06 น.

Views

ค่ำวานนี้ ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ไปชมการแสดงดนตรีคลาสสิก "การแสดงดนตรีคลาสสิก น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2562" ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับคณะกรรมการทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมถ์ฯ จัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเพื่อเผยแพร่ความรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ด้านดนตรีคลาสสิกแก่เยาวชนไทย และบุคคลทั่วไป รวมทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักดนตรีไทยด้านดนตรีคลาสสิกให้มีความสามารถทัดเทียมนานาชาติ โดยปีนี้ เป็นการแสดงดนตรีคลาสสิก ทั้งแบบเดี่ยวและคู่ ระหว่างเครื่องสายไวโอลิน และเปียโน บรรเลงเพลงคลาสสิกเดี่ยว 4 รายการ และเพลงคลาสสิก ประกอบบัลเลต์ 4 รายการ

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ผู้แทนพระองค์ ดนตรีคลาสสิก