สนามข่าว 7 สี

เปิดผลตรวจสารกันบูดในแกงไตปลาแห้ง พบบางยี่ห้อเกินมาตรฐาน 2 เท่า

เปิดผลตรวจสารกันบูดในแกงไตปลาแห้ง บางยี่ห้อเกินมาตรฐานไปถึง 2 เท่า มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เรียกร้องให้ผู้ผลิตตรวจสอบวัตถุดิบ และปรับปรุง พร้อมแจกแจงข้อมูลที่เป็นจริง

ของฝากชื่อดังในภาคใต้ "แกงไตปลาแห้ง" ที่ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เก็บตัวอย่างส่งตรวจหาสารกันบูด ปรากฏว่าจาก 15 ตัวอย่าง มี 4 ตัวอย่าง หรือ 4 ยี่ห้อ พบสารกันบูดเกินมาตรฐาน บางยี่ห้อเกินไป 2 เท่า คือ ตรวจพบกรดซอร์บิกกว่า 1,100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จากมาตรฐาน 500 มิลลิกรัม ขณะที่อีก 6 ตัวอย่างใส่สารกันบูด แต่ไม่เกิน

อย่างไรก็ตาม ใน 10 ยี่ห้อที่ตรวจพบ กลับไม่มียี่ห้อไหนระบุบนฉลากว่า ใช้วัตถุกันเสีย

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ขอให้ผู้ผลิตตรวจสอบวัตถุดิบ และใช้กระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ ไม่ต้องใส่สารกันบูด พร้อมแสดงวันผลิต วันหมดอายุด้วย

ผู้สื่อข่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ไปตรวจสอบการจัดบรรจุแกงไตปลาแห้ง ของร้านของฝากในภาคใต้ที่ถูกพาดพิงว่า ใส่สารกันบูดเกินมาตรฐาน บอกว่า ได้ปรับปรุงใหม่ ส่งให้สาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบ ตอนนี้ไม่เกินแล้ว

เช่นเดียวกับ ร้านขายของฝากชื่อดังที่จังหวัดภูเก็ต แปลกใจที่ผลตรวจออกมาเกิน เพราะก่อนหน้านี้ หน่วยงานท้องถิ่นเคยเข้ามาตรวจสอบชี้แนะการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และระวังเรื่องนี้มาตลอด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว ยืนยันไม่ได้ใส่สารกันบูดเกินมาตรฐาน