News

โขลงช้างป่าที่ตราดเข้าทำลายสวนผลไม้เสียหาย

ที่บริเวณพื้นที่หมู่ 3 ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ที่เป็นสวนผลไม้ของ นายประทุม ทองปั้น เมื่อคืนที่ผ่านมาโขลงช้างป่า 6 - 10 ตัว ได้พากันเดินลงมาจากเขาและเข้ามาหากินภายในสวนผลไม้ทำให้พืชผลทางการเกษตร ทั้งมะพร้าว กล้วย ทุเรียน เงาะ ได้รับความเสียหาย ถูกโขลงช้างป่าใช้งวงดึงลงมาเพื่อกินเป็นอาหาร เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่นได้เข้าตรวจสอบความเสียหาย

นายประทุมกล่าวว่า ทุกคืนหลังจากตนเองปิดเครื่องปั่นไฟในเวลา 22.00 น. โขลงช้างป่าก็จะเข้ามาหากินทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย โดยในโขลงช้างพบมีลูกช้างในโขลงด้วย 3 ตัว เมื่อตนได้แจ้งเจ้าหน้าที่ก็จะมาช่วยไล่โขลงช้างให้ออกจากพื้นที่