News

พาเที่ยวถนนสายวัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์บน "ถนนสายวัฒนธรรม พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น" ของชุมชนบ้านดงน้อย ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ทำบุญตักบาตร สร้างความสามัคคี

นอกจากนี้ ด้านผู้ว่าราชการจังหวัด ยังร่วมกับชาวบ้านปลูกต้นไม้ เช่น ต้นคูน และต้นพะยอม ตามถนนดังกล่าว เพิ่มพื้นที่ป่า และรักษาระบบนิเวศให้ฝนตกตามฤดูกาล

ซึ่งถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้เป็นแนวคิดของชุมชนบ้านดงน้อย ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นถนนสายหลักที่ตัดผ่านเข้าสู่วัดสว่างบุรีดงน้อย ระยะทาง 1 กิโลเมตร เพื่อสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชน ทั้งในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง ได้มาร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทุกเช้า เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม นำหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าไปใช้ในชีวิตประจำวัน