News

พยากรณ์อากาศวันนี้ 15 สิงหาคม 2562

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 15 สิงหาคม 2562

วันนี้หลายพื้นที่อาจมีฝนตกต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ฝั่งอันดามัน..