News

เลี้ยงหนูพุก นกกระทา รายได้ดี จ.อุดรธานี

ฟาร์มนกกระทาแห่งนี้ อยู่ในบ้านพักหลังหนึ่งของตำบลหนองนาคำ ในอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นของร้อยตรีพิทักษ์ เจริญไชย อายุ 60 ปี อดีตทหารบก ที่หันมาทำฟาร์มนกกระทา หลังจากที่ตัวเองลาออกจากราชการพร้อมกับภรรยา โดยอดีตทหารนายนี้ เล่าว่า จุดเริ่มต้นของการเลี้ยงนกกระทามาจากเพื่อนบ้านที่นำนกกระทามาทำลาบให้กิน จึงรู้สึกอยากเลี้ยง ก็เลยไปหาซื้อลูกพันธุ์มาเลี้ยงไว้จนสามารถขายไข่และตัวนกกระทาได้ภายในเวลา 1 เดือนครึ่ง

แต่ละสัปดาห์ มีรายได้จากการขายไข่ และตัวนกกระทา สูงกว่า 6,000 บาท ซึ่งนอกจากเลี้ยงนกกระทาแล้ว ยังขยายพื้นที่เลี้ยงหนูพุกด้วย โดยเริ่มต้นจากการสังเกตว่าตามริมถนน มีพ่อค้าแม่ค้าหาหนูพุกตามทุ่งนามาขาย และเห็นว่ามีลูกค้าซื้อเยอะ จึงตัดสินใจซื้อพ่อแม่พันธุ์มาเพาะเลี้ยงในบ่อปูนซีเมนต์ ที่จำลองเหมือนธรรมชาติใช้เวลาเลี้ยงลูกหนูประมาณ 4 เดือน ก็จับขายได้กิโลกรัมละ 200 บาท

ปัจจุบันพ่อค้าแม่ค้าคนกลางเข้าไปรับซื้อถึงที่ และแต่ละสัปดาห์ มีรายได้จากการขายหนูพุกประมาณ 8,000 บาท รวมรายได้จากการขายไข่และนกกระทาก็สูงเกือบ 15,000 บาท ช่วยทำให้มีเงินเก็บได้พอสมควร

หากคุณผู้ชมที่ต้องการเลี้ยงนกกระทา และหนูพุกขายเป็นอาชีพเสริมต้องศึกษาข้อมูลและศึกษาตลาด เพราะหากมีผลผลิตมาก แต่ไม่มีที่รับซื้อ อาจทำให้ขาดทุน จนได้รับความเดือดร้อนได้