News

หวั่นพิษค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท กระทบภาคก่อสร้าง

นายกฤษดา จันทร์จำรัสแสง อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นห่วง หากรัฐบาลตัดสินใจประกาศปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 400 บาทต่อวัน จะทำให้ต้นทุนการก่อสร้างปรับสูงขึ้น และทำให้ราคาว่างจ้างงานก่อสร้าง หรือ ราคาอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มปรับขึ้นราคา ซึ่งผู้แบกรับภาระที่แท้จริง คือ ประชาชนที่ว่าจ้างก่อสร้าง ขณะเดียวกันแรงงานอาจกระจายตัวไปอยู่ในจังหวัดที่อัตราค่าจ้างดี ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานในเมืองหลักของประเทศ

นอกจากนี้เปิดเผยถึงทิศทางอุตสาหกรรมก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและคอนกรีตของไทย มีการขยายตัว 7-9% ต่อปี โดยส่วนมากเติบโตจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ ซึ่งมีการลงทุน 80% ของบลงทุนรวม ปัจจุบันมีอยู่ 48 โครงการ มูลค่ากว่า 2.8 ล้านล้านบาท ส่วนการบริโภคภาคเอกชน เติบโตในส่วนของการสร้างที่อยู่อาศัยริมขอบทางรถไฟฟ้า โดยทางสมาคมได้ร่วมกับภาคเอกชนจัด งานอินเตอร์แมต อาเซียน และ คอนกรีต เอเชีย 2019 เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและคอนกรีต รวมถึงมีการจัดแสดงเทคโนโลยีการก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายนนี้ ที่อิมแพค เมืองทองธานี หวังกระตุ้นตลาด