News

เทคนิคตัดใบข้าวลดวัชพืชเพิ่มผลผลิต

นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว แนะเกษตรกรที่ทำนาหว่านให้ใช้เทคนิคตัดใบข้าว เพราะชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทดลองนำไปใช้ปรากฏว่าได้ผลดี

โดยงานวิจัยของกรมการข้าว พบว่า การตัดใบข้าวนาหว่านไม่เพียงช่วยกำจัดวัชพืชได้เท่านั้น ยังมีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตอีกด้วย เนื่องจากใบข้าวและวัชพืชที่ตัดจะถูกย่อยสลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้ต้นข้าวได้เป็นอย่างดี ช่วยลดปริมาณวัชพืช ต้นข้าวสูงสม่ำเสมอและแตกกอได้ดีเหมือนนาปักดำ และยังสามารถลดการระบาดของโรคแมลงศัตรูข้าว รวงข้าวออกอย่างสม่ำเสมอและสุกแก่พร้อมกันอีกด้วย ที่สำคัญทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 12% เมื่อเปรียบเทียบการไม่ได้ตัดใบข้าว วิธีนี้เหมาะสำหรับใช้กับนาหว่านเท่านั้น