News

ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ 15 ส.ค. 2562

วันนี้ผักบางรายการราคาลดลง เพราะมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น เช่น ผักบุ้งจีน ผักกวางตุ้ง กะหล่ำปลี และถั่วฝักยาว ส่วนแตงกวา ราคาปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง และในส่วนของราคาผลไม้ ราคาเนื้อสัตว์ ราคาไข่สด ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ราคาผัก
ผักบุ้งจีน                     กก.ละ           15-18      บาท
ผักกวางตุ้ง                  กก.ละ           12-15      บาท
กะหล่ำปลี                   กก.ละ           12-15      บาท
ถั่วฝักยาว                    กก.ละ           30-34      บาท
แตงกวา                      กก.ละ           20-24      บาท
ผักชี                          ขีด ละ            6-7       บาท

ราคาผลไม้
เงาะโรงเรียน                กก.ละ           50-55      บาท
มังคุด (ผิวมัน)                กก.ละ           35-40      บาท
ทุเรียนพันธุ์ชะนี                กก.ละ           80-90      บาท
ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง            กก.ละ          120-140     บาท
ลองกองเบอร์บี                กก.ละ           50-60      บาท
ส้มเขียวหวาน (เบอร์ 5)         กก.ละ           90-100     บาท

ราคาเนื้อสัตว์
เนื้อหมู (สะโพก/ไหล่)           กก.ละ          130-135   บาท
หมูสามชั้น                     กก.ละ          150-155   บาท
ไก่สดทั้งตัว (ไม่รวมเครื่องใน)     กก.ละ           65-70    บาท
กุ้งขาว (ขนาด 70-80 ตัว/กก.)     กก.ละ          160-190   บาท
ปลานิล                       กก.ละ           60-80    บาท
ปลาช่อนสด (ขนาดกลาง)         กก.ละ          150-170   บาท

ราคาไข่
ไข่เป็ด (กลาง)           ฟองละ              4.00-4.10  บาท
ไข่ไก่ (เบอร์ 2)          ฟองละ              3.50-3.60  บาท
ไข่ไก่ (เบอร์ 3)          ฟองละ              3.40-3.50  บาท
                                        
ที่มา : กรมการค้าภายใน