News

ปิดอ่าวมาหยาให้ธรรมชาติฟื้นตัว จ.กระบี่

หลังจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ประกาศปิดอ่าวมาหยา หมู่เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา และขณะนี้ผ่านมาแล้วกว่า 1 ปี พบว่าธรรมชาติฟื้นตัวเป็นอย่างมาก ส่วนสภาพบนฝั่งก็มีต้นกล้าพืชชายหาดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะต้นกล้าไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติ ทั้งผักบุ้งทะเล ปอทะเล รักทะเล หูกวาง เนื่องจากไม่ถูกเหยียบย่ำจากนักท่องเที่ยว

ส่วนปะการังก็กลับมาสวยงามแม้จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตาม ซึ่งเป็นผลมาจากเจ้าหน้าที่ปลูกปะการังเขากวางแล้วนำไปวางในทะเลประมาณ 20,000 ชิ้น และได้แตกหน่อเจริญเติบโต แต่มีบางส่วนที่ตายในช่วงอุณหภูมิน้ำทะเลสูงกว่า 31 องศาเซลเซียส และช่วงมรสุม

ผลพวงที่เห็นได้ชัดอีกอย่าง คือ พบปูลม ปูปั้นทราย บริเวณชายหาดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งก่อนปิดอ่าวมาหยาไม่เคยพบเห็นมาก่อน ที่สำคัญมีฝูงปลาฉลามหูดำ และลูกๆ เข้ามาหากินบริเวณอ่าวมาหยาจำนวนมาก จึงเป็นการบ่งชี้ได้ว่าอ่าวมาหยาน่าจะเป็นแหล่งสืบพันธุ์และออกลูกของปลาฉลามหูดำ รวมทั้งสัตว์ทะเลอื่นๆ ด้วย

นายเอกวิทย์ ภิญโญธรรมโนทัย ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ บอกว่า การที่จะปิดอ่าวมาหยาเพิ่มอีกจะสร้างความเสียหายกับการท่องเที่ยว เพราะกรมอุทยานฯ ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่มารองรับแทนที่อ่าวมาหยา

อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการต่างเห็นด้วยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อฟื้นฟูอ่าวมาหยา แต่กรมอุทยานฯ ต้องมีความชัดเจนเรื่องข้อมูล ที่สำคัญจะต้องระบุการเปิดอ่าวมาหยาให้ชัดเจน