News

พบสารกันบูดในแกงไตปลาแห้ง

พบสารกันบูดในแกงไตปลาแห้ง ของฝากชื่อดังในภาคใต้ "แกงไตปลาแห้ง" ที่ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เก็บตัวอย่าง ส่งตรวจหาสารกันบูด เป็นรอบที่ 2 ปรากฏว่า จาก 15 ตัวอย่าง มี 4 ตัวอย่าง หรือ 4 ยี่ห้อ พบสารกันบูดเกินมาตรฐาน บางยี่ห้อเกินไปถึง 2 เท่า คือ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้ใส่ได้ 500 มิลลิกรัม แต่ปรากฏว่าบางเจ้า ใส่กรดซอร์บิกไปมากกว่า 1,100 มิลลิกรัม ต่อ กิโลกรัม ขณะที่อีก 6 ตัวอย่างใส่สารกันบูด แต่ไม่เกิน อย่างไรก็ตาม ผลตรวจรอบนี้ พบว่า มีแกงไตปลา 5 ตัวอย่าง ที่ไม่ใส่สารกันบูดเลย มาจากร้านขายของฝาก ในอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 2 ยี่ห้อ และก็มี ร้านค้าภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่ ไม่พบเลย 2 ยี่ห้อ และอีกยี่ห้อจากร้านขายของฝาก ที่จังหวัดปัตตานี ไม่พบสารกันบูด

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ขอให้ผู้ผลิตตรวจสอบวัตถุดิบ และใช้กระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ เพื่อจะได้ไม่ต้องใส่สารกันบูด พร้อมแสดง วันผลิต วันหมดอายุด้วย ผู้บริโภคจะได้รู้ และถ้าใส่สารกันบูด หรือวัตถุกันเสีย ก็ควรแจ้งไว้ตามความเป็นจริง ถ้าไม่ใส่ก็ติดฉลากไว้เลยว่า ปราศจากวัตถุกันเสีย ที่สำคัญ ผู้บริโภคจะได้เป็นข้อมูลตัดสินใจเลือกซื้อของฝากที่สดใหม่

เพราะถ้าใส่สารกันบูดมากไป แล้วรับประทานเข้าไปมากๆ หรือรับประทานเป็นประจำ คนที่แพ้จะมีอาการคลื่นไส้ วิงเวียน อาเจียน และสะสมไปนานเป็นพิษกับตับไตด้วย

ผู้สื่อข่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ไปตรวจสอบการจัดบรรจุแกงไตปลาแห้ง ของร้านของฝากชื่อดังในภาคใต้ ที่ถูกพาดพิงว่า ใส่สารกันบูด เกินมาตรฐานไปนิดหน่อย ทางเจ้าของร้านบอกว่า ได้ปรับปรุงใหม่ และส่งให้สาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบ ตอนนี้ไม่เกินแล้ว ทางผู้ผลิตก็ยืนยันออกมาว่าพร้อมให้ตรวจสอบใหม่ได้เลย อีกทั้ง การจัดของฝากในแต่ละวัน มียอดขายให้นักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากมั่นใจได้ว่า สินค้าสดใหม่อยู่ตลอด

พูดถึง ร้านขายของฝากชื่อดัง ที่จังหวัดภูเก็ต มีหลายร้าน แต่ละร้านนี่ นักท่องเที่ยวต้องไปแวะซื้อเป็นของขวัญของฝากญาติมิตร ก่อนขึ้นเครื่องบินกลับ

วันนี้ผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่ไปสอบถามเจ้าของร้านของฝาก บอกว่า แปลกใจที่ผลตรวจของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ออกมาว่า ใส่สารกันบูดเกินมาตรฐาน เพราะก่อนหน้านี้ อย. เคยมาตรวจ เทศบาลนครภูเก็ต และสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ก็เคยเข้ามาตรวจสอบชี้แนะการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ก็ได้ปรับปรุงตามขั้นตอนที่หน่วยงานท้องถิ่นให้คำแนะนำ ให้ถูกสุขอนามัย และหลักสุขาภิบาลอาหาร ทำไปหมดแล้ว อีกทั้งร้านขายของฝาก จะเน้นเรื่องอาหารปลอดภัยมาตลอด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมยืนยันไม่ได้ใส่สารกันบูดเกินมาตรฐาน