News

พรรคฝ่ายค้านเดินหน้ายื่นอภิปรายนายกฯปมถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนแบบไม่ลงมติ

นายสุทิน คลังแสง สส.พรรคเพื่อไทยและประธานวิปฝ่ายค้าน เตรียมยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแบะรมว.กลาโหม ปมถวายสัตย์ ตามรธน. มาตรา 152  แบบไม่ลงมติ  อ้างเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้นายกฯหนีตอบข้อเท็จจริงในสภา

นายสุทิน คลังแสง เผยว่า ภายในสัปดาห์นี้ ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน จะยื่นญัตติต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้เปิดการอภิปรายทั่วไป พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 ต่อประเด็นการกระทำของนายกฯ ที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ อาทิการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาที่ไม่ชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้, การกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญกำหนด การยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปดังกล่าวเป็นมาตรการที่ทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่สามารถหลบเลี่ยงการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสภาผู้แทนราษฎร หรือการหลบเลี่ยงตอบกระทู้ถามสดของสมาชิกสภาฯ ได้

เชื่อมั่นว่าการยื่นญัตติดังกล่าว จะเข้าเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 152 ที่กำหนดว่าให้เป็นการสอบถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาต่อรัฐบาล เพราะกรณีที่เกิดขึ้นนั้น ถือเป็นการสอบถามข้อเท็จจริงที่เป็นต้นทางของการบริหารราชการแผ่นดินของนายกฯ และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายมองว่า หลักการปฏิบัติของมาตราดังกล่าว ที่เขียนไว้ในร่างข้อบังคับการประชุมสภาฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณา เชื่อว่าจะไม่เป็นปัญหาต่อการยื่นญัตติดังกล่าว เพราะเข้อบังคับการประชุมสภาฯ จะแล้วเสร็จสัปดาห์นี้ หรือหากไม่แล้วเสร็จสามารถยื่นญัตติรอไว้ได้

มั่นใจว่าเมื่อฝ่ายค้านยื่นญัตติดังกล่าวแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ จะไม่มีทางอ้างความไม่พร้อมหรือติดภารกิจราชการ เพื่อหลบเลี่ยงการชี้แจงข้อเท็จจริงตามญัตติที่เสนอได้ เพราะหากหลบเลี่ยง จะถือว่าเป็นการกระทำที่จงใจไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ แม้มาตรา 152 จะไม่เขียนมาตรการลงโทษ แต่ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สามารถพิจารณาเอาผิดว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมได้ ขณะเดียวกันเมื่อประธานสภาฯ รับญัตติไว้พิจารณาแล้วต้องใช้ดุลยพินิจบรรจุเรื่องไว้ในวาระการประชุมที่เหมาะสม ไม่ใช่บรรจุไว้ท้ายสุดของวาระประชุม

เมื่อนักข่าวถามว่า การใช้มาตรา 152 ที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ทำได้ปีละครั้งเดียว จะทำให้เสียโอกาส ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือไม่ นายสุทิน กล่าวว่า เชื่อว่าไม่เสียโอกาส และเป็นการยื่นญัตติที่คุ้มค่า และไม่เข้าข่ายชี้นำการพิจารณาขององค์กรตรวจสอบที่รับเรื่องถวายสัตย์ฯ ไว้พิจารณา เพราะกระบวนการของสภาฯ เป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ตามสิทธิ อย่างไรก็ตามผลของการชี้แจงดังกล่าวของนายกฯ หากพบประเด็นที่มีน้ำหนักต่อการยื่นเป็นข้อมูลให้องค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ สามารถดำเนินการยื่นเป็นข้อมูลเพิ่มเติมได้