News

สหภาพแรงงานเคมีภัณฑ์ บุกทวงค่าแรง 425 บาท

15 ส.ค. 62 กลุ่มสหภาพแรงงานเคมีภัณฑ์ พร้อมนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผ่านนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  เพื่อขอให้เพิ่มค่าจ้างค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 425 บาท ตามที่ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้รณรงค์เมื่อครั้งหาเสียงเลือกตั้ง เสมือนสัญญาประชาคม ทำให้ผู้ใช้แรงงานสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐ ในการจัดตั้งรัฐบาล

ซึ่งการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็นการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงานให้ดีขึ้นและยังกระจายรายได้ กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงขอให้รัฐบาลดำเนินการเป็นการเร่งด่วนและประกาศให้สาธารณชนรับทราบการดำเนินการให้เป็นไปตามที่หาเสียงไว้