News

ก.แรงงานให้ความช่วยเหลือแรงงานในฮ่องกง

สถานการณ์การชุมนุมประท้วงการออกกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนของชาวฮ่องกง ความคืบหน้าล่าสุด หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งกำชับอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ติดตามสถานการณ์และดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยของแรงงานไทยแล้ว

โดยความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ตกค้างอีก 3 คนนั้น ขณะนี้ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ส่งเครื่องบินแอร์บัส ไปรับและได้เดินทางกลับประเทศไทยแล้ว โดยสวัสดิภาพแล้วเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมา โดยขณะนี้ แรงงานไทยที่เหลือที่ยังคงทำงานที่ประเทศฮ่องกง ได้มีการเปิดศูนย์ประสานความช่วยเหลือ ที่สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง และมีการตั้งกลุ่มแอปพลิเคชันไลน์ของกลุ่มแรงงาน และอาสาสมัครแรงงาน โดยที่แรงงานที่ยังคงทำงานอยู่ ปลอดภัยดี ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุ ตั้งแต่เกิดเหตุประท้วงยังไม่มีคนไทยได้รับอันตราย หรือบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นเข้ารักษาตัวจากเหตุการณ์ประท้วงแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังไม่พบว่ามีการเลิกจ้าง และขอกลับบ้านเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ปัจจุบันมีคนไทย และแรงงานไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง จำนวนประมาณ 18,853 คน เป็นแรงงานนำเข้า 2,513 คน และคนไทยที่มีถิ่นพำนักถาวรในฮ่องกงอีกประมาณ 16,000 คน โดยแรงงานไทยส่วนใหญ่ประมาณ ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพผู้ช่วยแม่บ้าน ส่วนที่เหลือเป็นแรงงานระดับฝีมือและกึ่งฝีมือ เช่น สปา กุ๊ก ก่อสร้าง และระดับบริหาร