News

คอลัมน์หมายเลข 7 : ส.ค.นี้รู้ผลบทลงโทษ ผอ.กกท.สป.

นายประชุม บุญเทียม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผยกับคอลัมน์หมายเลข 7 และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. กรณี กกท.สมุทรปราการ ทำโครงการก่อสร้างสนามกีฬา ที่ตำบลบางปลา  จังหวัดสมุทรปราการ มีทั้งสระว่ายน้ำ โรงยิมอเนกประสงค์ และสนามเทนนิส ค่าจ้างกว่า ๑๘๙ ล้านบาท แต่ไม่เสร็จตามแผนงานที่ขอเงินอุดหนุนจาก อบจ.สมุทรปราการ ผ่านคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ จำนวน ๒๒๓ ล้านบาท โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. ไม่มีส่วนรับรู้ แต่ถูกผู้รับเหมาฟ้องดำเนินคดี เหตุจ่ายค่าจ้างไม่ครบ จึงทิ้งงาน โดยคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยร้ายแรงที่ตนเป็นประธาน พบข้อมูลการทำผิดระเบียบราชการ แต่ต้องรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานรัฐ จะได้ข้อสรุปเดือนสิงหาคมนี้

อย่างไรก็ตาม ระหว่างรอผลสรุปบทลงโทษทางวินัย จึงมีคำสั่งย้าย นางชัญญภัค สดุดี อดีตผู้อำนวยการ กกท.สมุทรปราการ ให้มาประจำที่การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้ว

ขณะที่อดีตผู้ว่า สตง. ให้ข้อแนะนำว่า ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีปี ๒๕๔๖ กรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ทุจริต หากดำเนินคดีทางแพ่งและอาญาควบคู่กับการลงโทษทางวินัย หากมีหลักฐานการทำผิดชัดเจน สามารถลงโทษทางวินัยได้โดยไม่ต้องรอผลทางคดี

ก่อนหน้านั้น อดีตผู้อำนวยการ กกท.สมุทรปราการ ให้สัมภาษณ์กับคอลัมน์หมายเลข 7 โดยยืนยันการรับเงินอุดหนุนทำตามระเบียบ ได้ชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดกับ สตง.ภาค ๓ แล้ว

FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7