News

ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำ จ.สุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ร่วมกันตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณเขาแม่น้ำใน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ พบว่ามีการปลูกสร้างบ้านพัก 1 หลัง อยู่ในสวนผลไม้บนยอดเขาสูง มีร่องรอยการใช้เครื่องจักรกลไถปรับพื้นที่ทำถนนและมีการตัดโค่นต้นไม้ทำไม้แปรรูป โดยมีคนงานชายเฝ้าสวนอยู่ 1 คน จากนั้นมีชายคนหนึ่งนำเอกสารสิทธิ์มาแสดงว่าเป็นเจ้าของที่ดิน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบต่อไป