News

ขบวนรถไฟสินค้าตกราง จ.ลพบุรี

เกิดอุบัติเหตุขบวนรถไฟสินค้าตกราง ระหว่างสถานีโคกคลี ถึงสถานีแผ่นดินทอง ช่วงรอยต่อ อ.ลำสนธิ กับ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ในที่เกิดเหตุพบตู้สินค้าหลายตู้กระเด็นตกออกจากราง ล้อและตัวพ่วงหลุดออกจากตัวรถไฟ และรางรถไฟเสียหายยาวเกือบ 1 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่เร่งแก้ไข คาดใช้เวลาหลายวัน ส่งผลให้การเดินทางและการขนส่งสินค้าเส้นทางแก่งคอย-บัวใหญ่ หยุดชะงักลงชั่วคราว