News

7 พรรคฝ่ายค้านจะยื่นญัตติขออภิปรายนายกต่อประธานสภาฯเช้าพรุ่งนี้

ตัวแทนและแกนนำ 7 พรรคฝ่ายค้านยืนยันร่วมกัน จะยื่นญัตติอภิปรายทั่วไป พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 152 ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรพรุ่งนี้ ยืนยันไม่ใช่เรื่องถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนเพียงอย่างเดียว ยังมีเรื่องแถลงนโยบายโดยไม่ระบุที่มาของแหล่งเงิน

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ ส.ส. กรุงเทพฯ พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยตัวแทนจาก 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน ร่วมกันแถลงข่าวถึงการยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ ตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญ ว่า จะยื่นญัตติต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในวันพรุ่งนี้ (16 ส.ค.) เวลา 08.30 น. ที่อาคารรัฐสภา เพื่อให้ข้อสงสัยเกี่ยวกับการถวายสัตย์ปฏิญาณตนของนายกรัฐมนตรีมีความชัดเจน เนื่องจากหากปล่อยไว้จนถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และหากศาลปกครองมีคำวินิจฉัยออกมาไม่เป็นคุณ อาจก่อให้เกิดความเสียหายจากการพิจารณาเรื่องต่างๆ ของรัฐบาลที่สุ่มเสี่ยงเป็นโมฆะ

พร้อมระบุว่าญัตติที่ฝ่ายค้านยื่นขอเปิดอภิปรายทั่วไป จะไม่ใช่เพียงประเด็นการถวายสัตย์ปฏิญาณตนเท่านั้น แต่ยังมีประเด็นอื่นๆ ที่รัฐบาลกระทำส่อขัดรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการแถลงนโยบายรัฐบาลที่ไม่ระบุถึงที่มาของแหล่งที่มาของเม็ดเงินที่จะนำมาบริหารนโยบาย ทั้งนี้ ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีต้องมาชี้แจงด้วยตนเอง

นอกจากนี้ นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ ยังตอบโต้กรณีที่นายกรัฐมนตรีที่ระบุว่าเรื่องการถวายสัตย์ได้มีการยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรนั้น ถือเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และสะท้อนให้เห็นว่านายกรัฐมนตรียังไม่มีความเข้าใจต่อระบบรัฐสภา เพราะตามข้อบังคับรัฐบาลจะต้องชี้แจงการบริหารงานต่อสมาชิก

ขณะที่ นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส. กรุงเทพฯ พรรคเพื่อไทย ระบุว่า การยื่นขอเปิดอภิปรายทั่วไปครั้งนี้ถือเป็นการหาทางออกให้กับนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีผ่านไป