ข่าวภาคค่ำ

ชี้มูล ประหยัด พวงจำปา รองเลขา ป.ป.ช. ปกปิดทรัพย์สิน 227 ล้านบาท

ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด นายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการ ป.ป.ช. ปกปิดทรัพย์สิน 227 ล้านบาท ส่งอัยการฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการ ป.ป.ช. ให้รายละเอียดว่า นายประหยัด จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ กรณีเข้ารับตำแหน่ง 4 มกราคม 2560 โดยมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่า มีเจตนาไม่แสดงที่มาของทรัพย์สินและหนี้สินในส่วนของนางธนิภา คู่สมรส จำนวน 6 รายการ มูลค่ารวมกว่า 227 ล้านบาท แบ่งเป็นทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศ แต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการอายัด เพราะต้องดูเงื่อนไขข้อกฎหมายก่อนว่าสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหน โดยได้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดดำเนินการฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อให้พ้นจากตำแหน่งนับจากวันที่ศาลประทับรับฟ้อง ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและลงโทษอาญาตามกฎหมาย ป.ป.ช. รวมทั้งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยด้วย

ทั้งนี้ ยอมรับว่ากรณีนี้มีความเชื่อมโยงกับเส้นทางการเงินในคดีทุจริตปลูกปาล์มน้ำมันที่อินโดนีเซีย แต่ยังระบุไม่ได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ ซึ่งคาดว่าจะสรุปสำนวนได้ภายในสิ้นปีนี้

ขณะที่ นายประหยัด ได้แถลงด่วน ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเอง โดยชี้แจงว่าเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องบัญชีธนาคารในต่างประเทศ ซึ่งภรรยาถือครองกรรมสิทธิ์แทนบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย แต่มีการยื่นทรัพย์สินเพิ่มเติมไปแล้วจึงไม่มีเจตนาปกปิดทรัพย์สินตามที่กล่าวหา

ส่วนทรัพย์สินรายการอื่น ๆ นั้น ไม่มีการพิสูจน์ว่าเป็นของภรรยาตน อีกทั้งการไต่สวนเป็นไปอย่างเร่งรีบ ไม่ให้ความเป็นธรรม มีลักษณะกลั่นแกล้ง ไม่เป็นไปตามระเบียบและกฏหมาย ป.ป.ช. ไม่เคยได้ให้โอกาสตนได้ชี้แจง ซึ่งได้ไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับเรขา ป.ป.ช. ฐานทำผิดกฏหมายอาญา มาตรา 157 ต่อศาลอาญา คดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ไว้แล้ว