ข่าวภาคค่ำ

Road Show 7HD NEWS IDEA CONTEST ทีมโคชลงพื้นที่แนะเทคนิกการสร้างสรรค์ เปิดประเด็นข่าว

Road Show 7HD NEWS IDEA CONTEST วันนี้ ทีมโคชลงพื้นที่พบปะนิสิต นักศึกษา แนะเทคนิกการสร้างสรรค์ เปิดประเด็นข่าวปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม

ทีมผู้ประกาศข่าว นำโดย ต้นกล้า ชัยอนันต์ ปันชู ,ศจี วงศ์อำไพ, จอย จีรนันท์ เขตพงศ์ และบรรณาธิการข่าวมืออาชีพของช่อง 7HD อัจฉรา คำธิตา ไปพบปะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมผลิตสื่อสร้างสรรค์ แสดงพลังคนรุ่นใหม่

ในโครงการ 7HD NEWS IDEA CONTEST ประกวดสารคดีเชิงข่าว ในหัวข้อ ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจะมีทีมโคชให้น้อง ๆ พร้อมแนะนำเทคนิกการผลิต ตลอดจนการฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ประเด็นข่าว จากเรื่องใกล้ตัว

วันนี้ มีนิสิตนักศึกษาให้ความสนใจ ซักถาม และสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ตอนนี้สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งประเด็นหัวข้อสารคดี โดยสแกนผ่าน QR CODE สมัครเข้าร่วมโครงการ หรือเข้าไปดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.ch7.com/7hdnewsideacontest

ข่าวที่เกี่ยวข้อง