News

สส.รุ่มเฉ่งสภาใหม่หมื่นล้าน พบสารพัดปัญหา

15 ส.ค. 62 ระหว่างการหารือของสมาชิกในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในที่ประชุม ได้เปิดให้สมาชิกหารือเกี่ยวกับสภาใหม่ ที่ยังพบข้อบกพร้องอยู่มาก โดยสมาชิกหลายคนได้พูดถึงปัญหาที่พบเจอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟที่ไม่สว่าง ,ลำโพงเสียงเบา ,ห้องน้ำไม่มีสายฉีดชำระ และรั่วซึม,กรณีปล่อยให้ผู้ช่วยและผู้ติดตาม สส.เข้ามาให้ห้องประชุม ,เก้าอี้ที่นั่งของสส. และอีกมาากมาย

โดยนายชวนได้ชี้แจงว่า เลขาธิการสภาฯ ดูแลเรื่องนี้อยู่ และหลายเรื่องไม่สามารถเพิ่มเติมได้เพราะแบบก่อสร้างและสัญญาเป็นอย่างนี้ เราต้องยอมรับความจริงว่าเรายืมห้องของ สว.ใช้ และเป็นครั้งแรกที่ยุคสมัย สส.ไม่มีสภาเป็นของตนเอง และปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องนโยบาย แต่เป็นข้อเท็จจริงที่เราต้องช่วยกัน แต่จะให้ไปต่อเติมไม่ได้ เพราะเรายืมเขามาใช้ อย่างไรก็ตาม เราอย่าให้เรื่องของข้อจำกัดมาเป็นอุปสรรคต่อการทำงานให้กับประชาชน ส่วนกรณีคนนอกที่ไม่ควรเข้ามาในห้องประชุมนั้น ตนเห็นด้วยเพราะเราก็เคยเจอปัญหาที่สภาเก่า ดังนั้นคนนอกก็ต้องแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจน

ส่วนนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาฯ ชี้แจงว่า ห้องประชุมแห่งนี้สำนักงานเลขาฯ ก็พยายามจัดหาให้ดีที่สุด การเข้ามาใช้งานเข้ามาต้องยอมรับว่าการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ แต่เราเข้ามาใช้พื้นที่บางส่วนเพื่อประหยัดงบประมาณ แต่การจะไปตกแต่งหรือแก้ไขทันทีทันใดอาจไปกระทบต่อสิ่งที่ผู้รับจ้างก่อสร้างเกิดความเสียหายได้ จึงต้องระวังอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดการฟ้องร้องกัน ส่วนคำแนะนำของสมาชิกนั้นตนได้บันทึกไว้หมดแล้ว และสิ้นปีนี้ในเดือนธันวาคม ห้องสุริยันจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้านนายโชติจุฑา อาจสอน ที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของอาคารได้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของตัวอาคาร รวมทั้งระบบเตือนภัยต่างๆ มีบันไดหนีไฟหากเกิดอัคคีภัยด้วย ทุกอย่างมีการจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว ในส่วนที่มีความไม่สะดวกก็แก้ไขเป็นกรณีไป