News

ฝ่ายกฎหมายพรรคพลังประชารัฐขนกว่า 500 แฟ้มชี้แจง สส.ไม่ได้ถือหุ้นสื่อ

วันนี้ นายทศพล เพ็งส้ม ฝ่ายกฎหมายพรรคพลังประชารัฐเดินทางมาศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมกับรถบรรจุกล่องแฟ้มเอกสารหลักฐาน เพื่อใช้ในการชี้แจงการพิจารณาการถือครองหุ้นสื่อของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐ ที่ถูกร้องทั้ง 21 คน จำนวน 510 แฟ้ม โดยได้รวมเอกสารของนายสมเกียรติ สรลัม หัวหน้าพรรคประชาภิวัฒน์ ที่ให้พรรคพลังประชารัฐเป็นผู้ดำเนินการมาด้วย 

เอกสารที่นำมาทั้งหมดวันนี้ เป็นเอกสารงบดุลของที่มาของรายได้ของ สส.พรรคพลังประชสารัฐ ผู้ถูกร้องทั้งหมด เพื่อยืนยันว่าผู้ถูกร้องไม่ได้ มีรายได้จากประกอบธุรกิจสื่อ  และเอกสารที่ส่งมอบในวันนี้ยังไม่ครบถ้วนทั้งหมด โดยจะจัดส่งเพิ่มเติมตามมาภายหลัง นายทศพล เผยด้วยว่าจะขอให้ทางศาลรัฐธรรมนูญจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการประกอบกิจการและแหล่งที่มาของรายได้ด้วยตนเอง เพื่อใช้ประกอบดุลพินิจและการทดสอบในครั้งนี้ด้วย

จากนั้นเวลาประมาณ 14:00 น. ทนายความของนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา ได้นำเอกสารหลักฐานข้อร้องเรียนการถือครองหุ้นสื่อมามอบให้กับศาลรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันโดยเป็นเอกสารบริคณห์สนธิการจัดตั้งบริษัทตั้งแต่เมื่อ 10 กว่าปีที่ผ่านมา โดยขอยืนยันว่าไม่ได้เป็นการถือครองหุ้นแต่อย่างใดด้วย