พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

วันที่ 15 ส.ค. 2562 เวลา 20:04 น.

Views

ที่พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด และหลังจากบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 100 วันแล้ว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพได้

Tag : เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เปรม ติณสูลานนท์ สวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์