ข่าวในพระราชสำนัก

ผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศาลาปฏิบัติธรรม สมเด็จพระพุทธชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน ในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ สมศักดิ์ อุปสโม ซึ่งมรณภาพด้วยโรคหัวใจขาดเลือด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 สิริอายุได้ 78 ปี พรรษา 58 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2484 เป็นบุตรของนายเหลี่ยม และนางสำลี ชูมาลัยวงศ์ เมื่ออายุครบ 20 ปี ได้อุปสมบทที่วัดละมุด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาพระปริยัติธรรม จึงสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค เคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม, กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าคณะใหญ่หนกลาง นอกจากนี้ มีผลงานวรรณกรรม วิชาการบาลี และวิปัสสนา ที่ได้รับการยอมรับ โดยปี 2554 ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏที่ "สมเด็จพระพุทธชินวงศ์"

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด