สนามข่าว 7 สี

จับตามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้า ครม.วันนี้

จับตาวันนี้ คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจจะมีการพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ว่ากันว่าเป็นยาแรง เพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยในช่วงโค้งสุดท้ายของปี เติบโตได้ตามเป้าหมาย เพราะน่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 200,000 ล้านบาท

โดยกระทรวงการคลัง จะเป็นผู้นำเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งได้รวบรวมทำการบ้านมาจากหลาย ๆ หน่วยงาน โดยนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มาตรการแรกที่จะใช้กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น คือ การสนับสนุนให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอย เพื่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และการให้ความช่วยเหลือภาคเกษตร ภาคการท่องเที่ยว ซึ่งหากคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเห็นชอบแล้ว ก็จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 20 สิงหาคมนี้ต่อไป

ทั้งนี้มีรายงานว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะนำเสนอในวันนี้ ประกอบด้วย 3 แนวทางหลัก ได้แก่ มาตรการบรรเทาและช่วยเหลือเกษตรกร, อาทิ การประกันราคาผลผลิตเกษตร ว่ากันว่าเกษตรกรสวนยางจะได้รับความช่วยเหลือพยุงราคายางพารา ไว้ที่กิโลกรัมละ 60 บาท

มาตรการที่ 2 เน้นดูแลหนี้สินและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย อาทิ การแจกเงิน 1,000 บาท ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยกเว้นค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ

ส่วนมาตรการที่ 3 เน้นกระตุ้นการอุปโภค-บริโภคภายในประเทศ หนึ่งในนั้นคือการแจกเงินให้ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป คนละ 1,500 บาท เพื่อใช้ท่องเที่ยว โดยคาดว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ จะก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้กว่า 200,000 ล้านบาท

ด้าน ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเมินว่า มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งการแจกเงินให้ท่องเที่ยว และขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ จะทำให้การท่องเที่ยวไทยขยายตัวได้ตามเป้าหมาย

ทั้งหมดก็ต้องรอความชัดเจน หลังเสร็จสิ้นการประชุมอีกครั้ง บางมาตรการมีข่าวออกมา แต่ท้ายที่สุดแล้วก็อาจไม่ได้รับความเห็นชอบก็เป็นได้