News

ฝ่ายค้านงัด มาตรา 152 ยื่นซักฟอก จี้นายกฯ ตอบสภาฯ ปมถวายสัตย์ฯ

16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. พรรคร่วมฝ่ายค้าน เตรียมยื่นญัตติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรที่รัฐสภา เกียกกาย กรณีการถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนรับหน้าที่ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำกล่าวถ้อยคำไม่ครบถ้วน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 161 ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อความถูกต้องของการเข้ารับหน้าที่และสถานภาพของคณะรัฐมนตรี โดยฝ่ายค้านใช้อำนาจของสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในการซักถามข้อเท็จจริงจากนายกรัฐมนตรีต่อไป

ทั้งนี้ นายสุทิน คลังแสง สส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ประธานวิปฝ่ายค้าน ระบุว่า การยื่นญัตติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้มีการอภิปรายเรื่องนี้โดยเร็ว ก่อนที่จะมีการพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 โดยถ้าเป็นไปได้ควรบรรจุญัตตินี้ต่อจากการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าววานนี้ (15 สิงหาคม 2562) ว่า ต้องขอดูญัตติก่อน การยื่นญัตติสามารถทำได้ตาม มาตรา 151 คือ การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ใครโดนญัตตินี้อย่างไรก็ต้องไป แต่ถ้าเป็นญัตติการเปิดอภิปรายทั่วไป สอบถามปัญหาข้อเท็จจริง ถ้าเกี่ยวพันกับใคร หรือใครรู้ก็ต้องไปตอบ ซึ่งไม่ใช่เป็นการมอบหมาย แต่เป็นการถามรัฐบาล ดังนั้น รัฐบาลสามารถมอบหมายตัวแทนได้ การยื่นญัตติทั้ง 2 อย่าง สามารถทำได้ครั้งเดียวในรอบ 1 ปี คือ ภายใน 365 วัน และสมาชิกวุฒิสภา ก็สามารถยื่นได้