News

ธนาคารพาณิชย์ทยอยประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย

นายฉัตรชัย  ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือ ธอส. ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน โดยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.125% ต่อปี ประกอบด้วย ดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี หรือ MLR  จาก 6.250% ต่อปี ลดเหลือ 6.125% ต่อปี, ส่วนอัตราดอกเบี้ย ลูกค้าชั้นดีเบิกเกินบัญชี หรือ MOR (Minimum Overdraft Rate) จาก 7% ต่อปี ลดเหลือ 6.875% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย ชั้นดี หรือ MRR (Minimum Retail Rate) จาก 6.75% ต่อปี ลดเหลือ 6.625%9 ต่อปี ซึ่งถือเป็นอัตราเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ที่ต่ำสุดในระบบสถาบันการเงินในปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคมเป็นต้น

ด้านธนาคารออมสิน ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย MRR และ MOR ลง 0.13% ต่อปี เหลือ 6.87% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป ส่วนดอกเบี้ยเงินฝากยังคงเดิม

ส่วนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. อยู่ระหว่างพิจารณา ซึ่งวันที่ 19 สิงหาคมนี้ จะมีความชัดเจน เบื้องต้นเผยปัจจุบันลูกค้า ธ.ก.ส.ได้รับการลดดอกเบี้ยเป็นรายโครงการอยู่แล้ว ตั้งแต่ 1.50-3.0% ซึ่งไม่ได้อิงกับ MLR หรือ MRR ดังนั้นส่วนที่เหลือก็ต้องนำมาวิเคราะห์ว่าลดส่วนไหนได้บ้าง โดยยอมรับว่า ธ.ก.ส. คงลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 0.25% เท่ากับดอกเบี้ยนโยบายที่ลดลงไม่ได้ เนื่องจากธนาคารแต่ละแห่งจะมีโครงสร้างทางการเงินที่แตกต่างกัน เพราะต้นทุนทางการเงินแตกต่างกันโดยอัตราดอกเบี้ยของ ธ.ก.ส.ปัจจุบัน MRR อยู่ที่ 7% ต่อปี MLR (Minimum Loan Rate) อยู่ที่ 5% และ MOR อยู่ที่ 7.125%

ด้านธนาคารกรุงไทย ประกาศปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ MOR และ MRR ลง 0.25% ต่อปี เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระให้ผู้ประกอบการ ในกลุ่ม SME ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของประเทศ เป็นหลัก

ขณะที่ธนาคารพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นธนาคารกสิกรไทย ธนาคารธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย์ ก็ได้ทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงแล้ว