News

ดวงอาทิตย์ตั้งฉากพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้รอบสุดท้ายของปี

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยวันนี้ (16 สิงหาคม) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะมีปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก ซึ่งตรงกับเวลา ประมาณ 12.22 น. โดยหากยืนกลางแดดในเวลาดังกล่าว เงาของร่างกายจะตกอยู่ใต้เท้าพอดี ไม่เฉียงไปด้านใดด้านหนึ่ง

นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ กล่าวว่า ดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับกรุงเทพมหานคร ในวันนี้ ซึ่งปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ ช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม และกรกฎาคมถึงกันยายน ของทุกปี โดยดวงอาทิตย์โคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับประเทศไทย เริ่มจากบริเวณเหนือสุดของประเทศ ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา จากนั้นดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ขยับมาตั้งฉากกับพื้นที่ใต้ลงไปเรื่อยๆ และจะตั้งฉากกับพื้นที่ใต้สุดของประเทศไทย ที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในวันที่ 8 กันยายนนี้