News

พยากรณ์อากาศวันนี้ 16 สิงหาคม 2562

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 16 สิงหาคม 2562

ภาคเหนือมีฝนเพิ่มขึ้น มีฝน 70% ของพื้นที่ ส่วนภาคอีสานมีฝนน้อย 40% ของพื้นที่ และภาคใต้ยังมีฝนตกหนักมาก 70% ของพื้นที่ ...