News

เช็กอินท่องเที่ยวในค่ายทหาร จ.พิษณุโลก

ที่บึงบัวภายในกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ที่เปิดค่ายให้ประชาชนเข้าไปเที่ยวชม พร้อมทั้งเปิดร้านกาแฟชื่อร้านกาแฟริมบัว Cafe' ที่มีทั้งอาหาร กาแฟสด ไว้ให้บริการกับประชาชน นักท่องเที่ยว และกำลังพลภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ นอกจากนี้ยังทำจุดเช็กอิน อย่างที่นั่งริมบึงขึงตาข่าย ให้ถ่ายรูปไปลงสื่อออนไลน์ ซึ่งกำลังได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวพิษณุโลก ที่ต้องการแหล่งท่องเที่ยวในตัวเมืองและยังทำให้ประชาชนรู้สึกใกล้ชิด รวมทั้งเข้าถึงทหารได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ ประชาชนยังจะได้ซื้อบัวที่ทหารภายในค่ายลงไปเก็บขึ้นมาขาย เพื่อนำไปบูชาพระและยังเป็นการสนับสนุนให้กำลังพลมีรายได้เสริมอีกด้วย