News

บัวฉัตรบูชาพระสร้างรายได้ช่วงหน้าแล้ง

นาบัวท่ามกลางนาข้าวของ นายไหล่ ปัญญาไท เกษตรกรชาวบ้านเหล่าหมู่ 4 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง แก้ปัญหาฝนทิ้งช่วงที่ส่วนใหญ่จะต้องสูบน้ำจากแม่น้ำวังเข้าที่นา บางครั้งไม่สามารถทำได้เนื่องจากเป็นพื้นที่ท้ายน้ำ หันมาแบ่งพื้นที่นาประมาณ 1 งาน ทดลองทำนาบัวฉัตรบูชาพระ เพราะใช้น้ำน้อยและใส่น้ำในแปลงนาครั้งเดียวไม่ต้องเติมน้ำอีก ใช้เวลาปลูก 60 หรือ 2 เดือน ก็เก็บบัวขายได้ ในวันโกนก่อนวันพระ เฉลี่ยมีรายได้เดือนละประมาณ 5,000 บาท

สภาพของอ่างเก็บน้ำร่องหัวช้าง ในอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ที่เหลือน้ำอยู่แค่ร้อยละ 4.9 หรือประมาณ 63,000 ลูกบาศก์เมตร  จาก 1,290 ล้านลูกบาศก์เมตร ชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวได้ปรับตัวด้วยการนำวัวควายไปหากินหญ้าที่เกิดขึ้นในอ่างเก็บน้ำ และบางส่วนได้ทำแปลงผักอย่าง ต้นหอม แตงกวา แตงโม มะเขือ ถั่วฝักยาว ตามขอบอ่างเก็บน้ำ ซึ่งมีทั้งความชื้นและแร่ธาตุจนไม่ต้องใส่ปุ๋ย เพียงต้องสูบน้ำจากในอ่างมารดก็พอ นอกจากส่งขายแล้วยังมีผักกินเองในครอบครัวอีกด้วย