News

เรื่อง Hot Social Hit : พนักงานห้างเปลี่ยนชื่อลูกค้าเป็นคำหยาบ เคืองที่ถูกตำหนิ

ลูกค้าอึ้งไปเลยเมื่อพบว่าถูกพนักงานแอบเปลี่ยนชื่อในฐานข้อมูลเป็นคำหยาบคาย ชนิดที่อ่านออกอากาศไม่ได้...